Kemikaliedelegationen (KENK)

Kemikaliedelegationen är ett centralt samarbetsorgan vid beredningen av kemikalielagstiftningen som tillsatts av statsrådet. I kemikaliedelegationen finns företrädare för de myndigheter som är viktigast med tanke på kemikalietillsynen samt för de viktigaste organisationerna inom handeln, industrin och arbetstagarna. Till delegationen har dessutom inbjudits permanenta sakkunniga från olika håll. Delegationens mandatperiod är tre år. Den nuvarande delegationen inledde sin mandatperiod den 1 september 2020.

Adress: Kemikaliedelegationen, PB 33, 00023 Statsrådet 
E-post: [email protected] 
Telefon: 02951 63319