Centrala EU-rättsakter

Lagstiftningen om kemikalier har inom EU-området harmoniserats genom förordningar som gäller som sådana i alla medlemsländer. De viktigaste inställningarna och länkarna till dem samt tilläggsuppgifterna om dem har sammanställts på denna webbsida. Utöver EU-förordningarna finns det nationella bestämmelser om bl.a. övervakning, avgifter och straff.