Kemikaliedelegationens kontaktuppgifter

Kemikaliedelegationens e-postadress: kenk. SHM (at) gov.fi

Ordförande:
Konsultative tjänstemannen Hanna Korhonen
Social- och hälsovårdsministeriet
PB 33 (Sjötullsgatan 8)
00023 STATSRÅDET
förnamn. efternamn (at) gov.fi

Vice ordförande:
Konsultativ tjänsteman Hinni Papponen
Miljöministeriet
PB 35 (Alexandersgatan 7)
00023 STATSRÅDET
förnamn. efternamn (at) gov.fi