Kemikaalineuvottelukunta

 

Kuva, jossa kaksi mittalasia ja Erlenmeyer-pullo, joissa kaikissa värikkäitä liuoksia Kemikaalineuvottelukunta on Valtioneuvoston asettama  keskeinen yhteistyöelin kemikaalilainsäädännön valmistelussa. Kemikaalineuvottelukunnassa ovat edustettuina kemikaalivalvonnan kannalta keskeisimmät viranomaiset sekä kaupan, teollisuuden ja työntekijöiden keskeisten järjestöjen edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan on kutsuttu pysyviä asiantuntijoita eri tahoilta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolmivuotinen. Nykyinen neuvottelukunta aloitti toimikautensa 1.9.2023.