Kemikaalineuvottelukunnan tehtävät

Kemikaalineuvottelukunta on sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan neuvottelukunta, joka edistää kemikaalivalvontaa ja siihen liittyvää viranomaisten yhteistyötä.

Asetuksella (706/2014) perustetun kemikaalineuvottelukunnan tehtävänä on

  • edistää kemikaaleja ja kemikaalivalvontaa koskevan lainsäädännön kehittämistä.
  • edistää viranomaisten sekä kaupan, teollisuuden ja keskeisten järjestöjen välistä kemikaalialan yhteistyötä.
  • antaa viranomaisille asiantuntija-apua Suomen kantojen valmistelussa koskien Euroopan unionin kemikaalilainsäädäntöä ja sen nojalla tehtäviä päätöksiä sekä kansainvälisiä kemikaalisopimuksia.
  • seurata kemikaalialaa koskevaa tutkimusta ja kehitystä sekä edistää kansainvälistä yhteistyötä.
  • edistää kemikaaleja koskevaa koulutus-, valistus- ja tiedotustoimintaa.
  • hoitaa muut sosiaali- ja terveysministeriön tai ympäristöministeriön neuvottelukunnalle antamat tehtävät.