Kemikaalilaki ja sen nojalla annetut säädökset

EU:n REACH- ja CLP-asetukset sekä biosidiasetus ovat kaikkia jäsenmaita sitovia säädöksi ja sellaisinaan voimassa myös Suomessa. Niistä asioista, joista EU-asetuksilla ei voida säätää (mm. valvonta, maksut ja seuraamukset), säädetään Suomessa kemikaalilailla ja sen nojalla annetuilla asetuksilla. Ajantasainen versio kemikaalilaista on saatavilla Finlex-verkkopalvelusta, ao. linkistä.

Kemikaalilaki linkki

Kemikaaleja koskevat alempiasteiset säädökset (valtioneuvoston ja ministeriöiden asetukset) ovat helpoiten löydettävissä Tukesin säädöstietopalvelusta ao. linkistä:

Tukesin säädöstietopalvelu linkki