Pesuaineasetus

Pesuaineet ovat kemiallisten aineiden seoksia, joten niitä koskee yleinen eurooppalainen kemikaalilainsäädäntö sekä pesuaineille erikseen säädetty pesuaineasetus (EY 648/2004). Asetus määrää kuluttajille tarkoitettujen pesuaineiden pakkausmerkinnöistä sekä kaikkien pesuaineiden tensidien eli pinta-aktiivisten aineiden biohajoavuudesta. Näiden EU-asetusten lisäksi pesuainevalmistajien on huolehdittava kansallisen kemikaalilain vaatimuksista, joiden mukaan valmistajan on muun muassa tehtävä Suomen viranomaisten vaatimat kemikaali-ilmoitukset ja määrätietoilmoitukset. Suomessa pesuaineasetuksen noudattamista valvoo Tukes.

Pesuaineasetus

Lisätietoja:

Pesuaineiden vaatimukset / Tukes

Miten pesuaineita säädellään laissa / Kosmetiikka ja hygieniateollisuus ry

Englanninkieliset sivut pesuaineasetuksesta / Intertek