Kemikaalineuvottelukunnan yhteystiedot

 Kemikaalineuvottelukunnan sähköposti:  kenk.stm(at)gov.fi

Puheenjohtaja:
Neuvotteleva virkamies Hanna Korhonen
Sosiaali- ja terveysministeriö
PL 33 (Meritullinkatu 8)
00023 VALTIONEUVOSTO
etunimi.sukunimi(at)gov.fi

Varapuheenjohtaja:    
Neuvotteleva virkamies Hinni Papponen
Ympäristöministeriö
PL 35 (Aleksanterinkatu 7) 
00023 VALTIONEUVOSTO 
etunimi.sukunimi(at)gov.fi