Elohopea-asetus

EU-asetuksella (EU) 2017/852 toimeenpantiin Minamatan yleissopimus Euroopan unionissa ja se on siten osa elohopean haittoja vähentäviä kansainvälisiä toimia. Minamatan yleissopimuksessa ja siten myös EU:n elohopea-asetuksessa otetaan huomioon elohopean koko elinkaari tavoitteena suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä. Sopimus on Suomelle ja arktisille maille erityisen tärkeä, koska elohopea on kaukokulkeutuva ja napa-alueille kertyvä myrkyllinen aine. Rajoituksia asetetaan mm. uuden elohopean tuotannolle ja kansainväliselle kaupalle sekä monien erilaisten lisättyä elohopeaa sisältävien tuotteiden valmistus kielletään. Lisäksi edellytetään, että elohopeajätteen varastointi ja käsittely hoidetaan ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Elohopea-asetus

Lisätietoa:

Elohopea (Tukes)