POP-asetus

EU:n POP-asetuksella EU:ssa on toimeenpantu Tukholman sopimuksen mukainen maailmanlaajuinen pysyvien orgaanisten yhdisteiden (Persistent Organic Pollutant, POP) käyttöä ja päästöjä rajoittava yleissopimus.

Tietoa POP-yhdisteistä ja niiden valmistuksen ja käytön rajoittamisesta on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta:

POP-yhdisteet tutuksi

POP-yhdisteitä koskeva lainsäädäntö