POP-asetus

POP-yhdisteillä (Persistent Organic Pollutant) tarkoitetaan yhdisteitä, jotka ovat erittäin pysyviä, kaukokulkeutuvat kauas päästölähteestä, kertyvät eliöihin ja voivat aiheuttaa jo pieninä pitoisuuksina vakavia haittoja ihmisen terveydelle tai ympäristölle. EU:n POP-asetuksella (EU 2019/1021) EU:ssa on toimeenpantu maailmanlaajuinen pysyvien orgaanisten POP-yhdisteiden (Persistent Organic Pollutant, POP) tuotantoa, kauppaa, käyttöä ja päästöjä rajoittava Tukholman yleissopimus.

POP-asetus

Lisätietoja:

Pysyvät orgaaniset yhdisteet (POP) (SYKE)

POP-yhdisteet tutuksi (ECHA)

POP-yhdisteitä koskeva lainsäädäntö (ECHA)