Biosideja koskevaa EU lainsäädäntöä

 

Biosidiasetus eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 528/2012 , biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä.
(muutokset: (EU) N:o 736/2013(EU) N:o 837/2013 , (EU) N:o 334/2014 ).

Komission delegoitu asetus  (EU) N:o 1062/2014,  biosidiasetuksessa tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta. (Oikaisu komission delegoituun asetukseen (EU) N:o 1062/2014).

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 492/2014 biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 täydentämisestä vastavuoroiseen tunnustamiseen perustuvien biosidivalmisteiden lupien uusimista koskevien sääntöjen osalta. ( Oikaisu  asetukseen (EU) N:o 492/2014).

Komission asetus (EY) N:o  2032/2003   biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta ja asetuksen (EY) N:o 1896/2000 muuttamisesta. (muutokset: (EY) N:o 1048/2005 , (EY) N:o 1849/2006 ).

Komission asetus  (EY) N:o 1687/2002   lisäajasta tiettyjen biosidikäyttöä varten jo markkinoille saatettujen tehoaineiden asetuksen (EY) N:o 1896/2000 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle ilmoittamiselle.

Komission asetus (EY) N:o 1896/2000   biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun ohjelman ensimmäisestä vaiheesta.

Kansallisia säädöksiä biosideista

Ympäristöministeriön asetus 419/2014 biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista.

Valtioneuvoston asetus 418/2014 biosidivalmisteista.

Ympäristöministeriön asetus  biosidivalmisteen hyväksymisen tai rekisteröinnin hakemisesta, markkinoilta poistamisesta ja erityisehdoista   20/2008 ,  muutokset ( 32/2009 ),  (115/2010) ,  (819/2010) ,  347/2011 , ( 347/2012) ,  60/2013 .

Ympäristöministeriön asetus  biosidivalmisteita ja niiden tehoaineita koskevista hakemuksista ja ilmoituksista 467/2000 .

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus  biosidivalmisteiden pakkaamisesta ja merkinnöistä 422/2000 .

Komission delegoidut asetukset

Komission delegoitu asetus (EU) 2017/698 biosidiasetuksessa tarkoitetusta kaikkien biosidivalmisteissa käytettyjen vanhojen tehoaineiden järjestelmällistä arviointia koskevasta työohjelmasta annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1062/2014 muuttamisesta biosidivalmisteiden markkinoilla saataville asettamisen ja niiden käytön osalta.

Komission täytäntöönpanoasetuksia

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1383 flokumafeenin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1383.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1382 difetianolin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1382.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1381 brodifakumin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1381.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1380 bromadiolonin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1380.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1379 difenakumin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1379.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1378 kumatetralyylin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1378.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1377 kloorifasinonin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1377.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1376 varfariinin hyväksynnän uusimisesta valmisteryhmään 14 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena. Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2017/1376.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1278 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi valmisteryhmän 11 biosidivalmisteissa.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1277  2-oktyyli-isotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä valmisteryhmään 8 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1276  tetra-asetyylietyleenidiamiinista (TAED) ja natriumperkarbonaatista tuotetun peretikkahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3 ja 4.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1275 kloorista vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 5.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1274 kalsiumhypokloriitista vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3, 4 ja 5.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2017/1273 natriumhypokloriitista vapautuneen aktiivisen kloorin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 4 ja 5,

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1938 sitruunahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 2.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1937 syflutriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1936 kalsiumoksidin (poltettu kalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1935 kalsiumdihydroksidin (sammutettu kalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1934 kookos-alkyylitrimetyyliammoniumkloridin (ATMAC/TMAC) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 8.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1933 kalsiummagnesiumtetrahydroksidi (sammutettu dolomiittinen kalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1932 kalsiummagnesiumoksidi (dolomiittikalkki) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2 ja 3.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1931 klorokresolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 13.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1930 klorokresolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 6 ja 9.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1929 Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, serotyyppi 3a3b, kanta ABTS-351 hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1093 didekyylimetyylipoly(oksietyyli)ammoniumpropanoaatin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 8. 

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1094 granuloidun kuparin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 8.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1090 kuparitiosyanaatin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1089 dikuparioksidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1088 kuparisuomujen (alifaattisella hapolla pinnoitetut) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21. Oikaisu täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2016/1088.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1087 tolyylifluanidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 7.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1086 2-bromi-2-(bromimetyyli)pentaanidinitriilin (DBDCB) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 6.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1085 tehoaineen Bacillus amyloliquefaciens, kanta ISB06, hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 3.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1084 bifenyyli-2-olin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 3.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1083 amiinit, N-C10-16-alkyylitrimetyleenidi-, reaktiotuotteet kloorietikkahapon kanssa -tehoaineen hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3 ja 4.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/1068 N-syklopropyyli-1,3,5-triatsiini-2,4,6-triamiinin (syromatsiini) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/672 peretikkahapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/131 C(M)IT/MIT:n (3:1) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 4, 6, 11, 12 ja 13.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2016/105 bifenyyli-2-olinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1982 heksaflumuronin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1981 N,N-metyleenibismorfoliinista vapautuneen formaldehydin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 6 ja 13.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1759 glutaarialdehydin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 2, 3, 4, 6, 11 ja 12.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1758 folpetin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 7 ja 9.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1757 folpetin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 6.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1731 medetomidiinin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1730 vetyperoksidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1729 kaliumsorbaatin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 8.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1728 IPBC:n hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 13.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1727 5-kloori-2-(4-kloorifenoksi)fenolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2 ja 4.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1726 2-metyyli-isotiatsol-3(2H)-onin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 13.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1610 Pythium oligandrum M1 -kannan hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 10.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1609 propikonatsolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 7.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/985 klotianidiinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/984   kuparipyritionin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/407 propan-2-olin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 2 ja 4.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/406 tehoaineen bacillus thuringiensis subsp. Israelensis serotyyppi H14, kanta SA3A, hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/405 alfa-sypermetriinin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/292   hiilidioksidin hyväksymisestä tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 15.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 438/2014 syprokonatsolin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 8.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 437/2014 4,5-dikloori-2-oktyyli-2H-isotiatsol-3-onin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 408/2014 synteettisen amorfisen piidioksidin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 407/2014 transflutriinin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 406/2014 etyylibutyyliasetyyliaminopropionaatin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 19.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 405/2014 lauriinihapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 19.

Komission täytäntöönpanoasetus   (EU) N:o 94/2014    jodin, polyvinyylipyrrolidiinijodi mukaan lukien, hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 1, 3, 4 ja 22.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 93/2014   oktaanihapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 4 ja 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 92/2014  tsinebin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 21.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 91/2014  s-metopreenin hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 18.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 90/2014  dekaanihapon hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmisteryhmissä 4, 18 ja 19.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 89/2014   bis-(N-sykloheksyylidiatseniumdioksi)kuparin CuHDO) hyväksymisestä vanhana tehoaineena käytettäväksi biosidivalmisteissa valmiste-ryhmässä 8.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 88/2014 menettelystä biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteen I muuttamiseksi.

Komission täytäntöönpanoasetus  (EU) N:o 564/2013 biosidiasetuksen (EU) N:o 528/2012 nojalla Euroopan kemikaalivirastolle suoritettavista maksuista.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 414/2013 menettelyn määrittämisestä luvan antamiseksi samoille biosidivalmisteille biosidiasetuksen mukaisesti.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 354/2013 biosidiasetuksen mukaisesti luvan saaneita biosidivalmisteita koskevista muutoksista.

Komission täytäntöönpanopäätöksiä

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2017/1282 2-metyyli-1,2-bentsisotiatsol-3(2H)-onin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 13 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä tehoaineena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/2318 Espanjan ehdottamasta biosidiasetuksen 37 artiklan mukaisesta poikkeuksesta brodifakumia sisältäviä biosidivalmisteita koskevien lupien vastavuoroiseen tunnustamiseen.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1943 biosidiasetuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla parafiiniöljyn käytöstä munien öljyämiseksi pesivien lintujen populaation koon hillitsemiseksi.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1175 spinosadia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on biosidiasetuksen 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4385).

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/1174 difenakumia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Espanja on biosidiasetuksen 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi (tiedoksiannettu numerolla C(2016) 4380).

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/904 käsien desinfiointiin käytettävistä 2-propanolia sisältävistä valmisteista biosidiasetuksen 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/903 permetriinillä kyllästetystä hevosten elinpiirissä esiintyvien hyönteisten torjuntaan tarkoitetusta loimesta biosidiasetuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/678  biosidiasetuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla tuotteesta, joka koostuu pienen tyynyn sisällä olevista kuivatuista laventelin kukista ja joka on saatettu markkinoille koiperhosten karkotteena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/135 flokumafeenin, brodifakumin ja varfariinin käyttöä biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 14 koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/110 triklosaanin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 1 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/109 PHMB:n (1600; 1,8) hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmiin 1, 6 ja 9 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/108 2-butanoni, peroksidin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmiin 1 ja 2 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2016/107  sybutryynin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 21 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1985 biosidiasetuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla sitruunahapolla kyllästetystä virusten torjuntaan tarkoitetusta nenäliinasta.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1751 bromadiolonia sisältävän biosidivalmisteen lupaa koskevista ehdoista ja edellytyksistä, jotka Yhdistynyt kuningaskunta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 36 artiklan mukaisesti siirtänyt komission käsiteltäviksi.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1737 bromadiolonin, kloorifasinonin ja kumatetralyylin käyttöä biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 14 koskevan hyväksynnän voimassaolon päättymispäivän lykkäämisestä.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/1736 triflumuronin hyväksymättä jättämisestä valmisteryhmään 18 kuuluvissa biosidivalmisteissa käytettävänä vanhana tehoaineena.

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2015/411  biosidiasetuksen 3 artiklan 3 kohdan nojalla maaleihin ja pinnoitteisiin sekoitettavista kationisista polymeerisideaineista, joissa on kvaternäärisiä ammoniumyhdisteitä.

Komission täytäntöönpanopäätös Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien bromadiolonia sisältävien biosidituotteiden lupien epäämisen hylkäämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 1362 ).

Komission täytäntöönpanopäätös kuparia sisältävien biosidituotteiden markkinoille saattamisesta välttämättömiin käyttötarkoituksiin (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 718 ).

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/758/EU Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman biosidituotteen luvan epäämisen hylkäämisestä (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7915). Julkaistu Euroopan unionin virallinen lehdessä L311.

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/757/EU Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittaman IPBC:tä sisältävän biosidituotteen lupaa koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7914). Julkaistu Euroopan unionin virallinen lehdessä L311 .

Komission täytäntöönpanopäätös 2014/756/EU Saksan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY mukaisesti ilmoittamien IPBC:tä ja propikonatsolia sisältävien biosidituotteiden lupia koskevista rajoituksista (tiedoksiannettu numerolla C(2014) 7909). Julkaistu Euroopan unionin virallinen lehdessä L311 .