Biosidiasetus


Biosidivalmisteista annettu asetus (asetus (EU) N:o 528/2012) koskee biosidivalmisteiden markkinoille saattamista ja käyttöä. Biosidivalmisteita käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen haitallisilta organismeilta, kuten tuholaisilta tai bakteereilta, biosidivalmisteen sisältämien tehoaineiden avulla. Asetuksen tavoitteena on parantaa biosidivalmistemarkkinoiden toimintaa EU:ssa ja varmistaa samalla korkeatasoinen ihmisten terveyden ja ympäristön suojelu.
Biosidiasetus ja konsolidoitu versio siitä, johon on koottu asetuksen muutokset ja tekniset mukautukset version julkaisemishetkeen mennessä, on saatavilla Euroopan kemikaaliviraston verkkosivuilta:

Biosidiasetus (EU) N:o 528/2012)

Lisätietoja:

Biosidiasetuksen ymmärtäminen (ECHA)

Biosidit (Tukes)