Kemikaalineuvottelukunnan kokoonpano

Kemikaalineuvottelukunnassa on edustettuina seuraavat tahot:

 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM)
 • Ympäristöministeriö (YM)
 • Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM)
 • Maa- ja metsätalousministeriö (MMM)
 • Puolustusministeriö (PLM)
 • Sisäministeriö (SM)
 • Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
 • Pääesikunta
 • Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)
 • Työterveyslaitos (TTL)
 • Tulli
 • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)
 • Kaupan liitto ry
 • Kemianteollisuus ry
 • Teollisuusliitto ry

Lisäksi neuvottelukuntaan on nimetty pysyvät asiantuntijat seuraavista tahoista:

 • Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry
 • Kuluttajaliitto-Konsumentförbundet ry
 • Liikenne- ja viestintävirasto, Traficom
 • Suomen luonnonsuojeluliitto (SLL)
 • Teknologiateollisuus ry

Tarkemmin Kemikaalineuvottelukunnan kokoonpanosta valtioneuvoston hankeikkunasta:

Hankeikkuna

 

 

Jäsenten ja nimettyjen asiantuntijoiden lisäksi kemikaalineuvottelukunta ja sen jaostot voivat kutsua kokouksiin asiantuntijoita myös muilta tahoilta.