Verkkoluennot

Verkkoluento EU:n uudesta biosidiasetuksesta

Biosidilainsäädäntö uusiutuu EU:ssa. Syyskuussa 2013 voimaan tuleva biosidiasetus korvaa vanhan biosididirektiivin ja sen mukaisesti annetut kansalliset säädökset. Uuden asetuksen myötä biosideja koskevat säädökset muuttuvat. Kemikaalineuvottelukunnan verkkoluennossa esitellään  uuden biosidiasetuksen sisältö ja muutokset biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna.

Biosidiasetus - mikä muuttuu ?

*************************************************************************************************************

Verkkoluento käyttöturvallisuustiedotteesta

Sosiaali- ja terveysministeriön ja Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) yhteistyönä valmistetussa verkkoluennossa esitellään käyttöturvallisuustiedotetta ja kerrotaan miten REACH-asetuksen liitteen II uusiminen  vaikuttaa käyttöturvallisuustiedotteeseen ja sen laatimiseen.

Käyttöturvallisuustiedote uudistuu

**************************************************************************************************************

Verkkoluento CLP-asetuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriön, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) sekä Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistynä tehty verkkoluento EU:n kemikaalien luokitusta, merkintöjä ja pakkaamista koskevasta asetuksesta. Luento koostuu neljästä erillisestä luennosta, joiden yhteispituus on noin 1 tunti. Luennot ovat  " CLP-asetuksen tausta, keskeiset periaatteet ja aikataulut", " CLP-asetuksen terveysluokitus ja -merkinnät", " CLP-asetuksen fysikaalisten vaarojen mukainen luokitus ja merkinnät" sekä " CLP-asetuksen ympäristövaaraluokitus ja -merkinnät". 

CLP - uusi EU-asetus kemikaalien luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta

*************************************************************************************************************

Verkkoluennot REACH-asetuksesta

Sosiaali- ja terveysministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä Kemianteollisuus ry ovat yhdessä valmistelleet kolme verkkoluentoa REACH-asetuksesta. Linkit luentoihin löytyvät alta.  Ensimmäisessä luennossa  REACH - EU:n uusi kemikaaliasetus selvitetään REACH-asetuksen sisältöä ja vaikutuksia. Toinen luento  Koskeeko REACH yritystäni? selvittää REACH-järjestelmän toimeenpanoa ja sen velvoitteita erilaisille yrityksille. Luentojen tarkoituksena on antaa yleiskuva asetuksen sisällöstä ja velvoitteista. Luennot on tarkoitettu kemikaleja valmistaville, maahantuoville ja käyttäville yrityksille. Myös muut asiasta kiinnostuneet saavat  luennoista hyvän yleiskuvan REACH-järjestelmän sisällöstä.  Kolmas luento  REACH esirekisteröinti kertoo esirekisteröinti menettelystä (HUOM! Esirekisteröinti koskee enää vain 1.12.2008 jälkeen EU:n alueelle maahantuotuja tai EU:ssa  valmistettuja uusia aineita, joita luovutetaan markkinoille). 
  
REACH - EU:n uusi kemikaaliasetus  
Koskeeko REACH yritystäni?  
REACH esirekisteröinti