Hoppa till innehåll
  • Kemikaalineuvottelukunta

Kemikaalineuvottelukunta

Valtioneuvoston asettama kemikaalineuvottelukunta on keskeinen yhteistyöelin kemikaalilainsäädännön valmistelussa.

Kemikaalineuvottelukunnassa ovat edustettuina kemikaalivalvonnan kannalta keskeisimmät viranomaiset sekä kaupan, teollisuuden ja työntekijöiden keskeisten järjestöjen edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan on kutsuttu pysyviä asiantuntijoita eri tahoilta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolmivuotinen. Nykyinen neuvottelukunta aloitti toimikautensa 1.9.2017.

Innehållspublicerare