REACH-asetus

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) tuli voimaan 1.6.2007. REACH-asetus on sellaisenaan sitovaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Asetuksesta julkaistiin 29.5.2007 EU:n virallisessa lehdessä EUVL L136 oikaistu versio.

REACH-asetus

Komission (DG Entr) kemikaalisivuilla on listattu kaikki REACH-asetuksen muutokset ja sivuilta löytyy myös epävirallinen konsolidoitu versio REACH-asetuksesta. 
European Commission, Enterprice and Industry, Chemicals