Kemikaalilainsäädäntöä

Suomen kemikaalilainsäädäntö perustuu Euroopan unionin kemikaalisäädöksiin. EU-asetukset ovat sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenmaissa, mutta direktiivit on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä erillisellä toimeenpanosäädöksellä.

Alasivuilta löytyvät luettelona sekä Euroopan unionin kemikaalisäädökset että Suomessa voimassa olevat kemikaaleja (tuotteina) koskevat kansalliset säädökset. Luettelot keskittyvät kemikaalilain soveltamisalaan, ja luettelossa on esim. kasvinsuojeluaineita ja kemikaalikuljetuksia koskevista säädöksistä vain lait, ei alemmanasteisia säädöksiä.