Koulutustilaisuudet ja seminaarit

 

Biosidiseminaari 2016

Kemikaalineuvottelukunta, Kemianteollisuus ry, Kaupan liitto ry ja Teknokemian Yhdistys ry järjestivät yhdessä Turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) kanssa maanantaina 21.11.2016 seminaarin biosidiasetuksen toimeenpanoon ja valvontaan liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Seminaarin esitykset pdf-muodossa ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

Seminaarin ohjelma
Ajankohtaista biosidiasetuksen toimeenpanoon liittyen
Tehoaineiden arviointiohjelma
In situ valmisteet ja artiklan 95 lista
Markkinavalvonta
Biosidivalmisteiden luvat
Biosidivalmisteiden kauppa - Mistä etsiä ja löytää tietoa?
Kysymyksiä ja vastauksia

*************************************************************************************************************

REACH altistumisskenaariot- mitä yritysten tulee tietää ja tehdä 2015

Kemikaalineuvottelukunta järjesti 3.12.2015 Tampereella seminaarin altistumisskenaarioista ”REACH altistumisskenaariot- mitä yritysten tulee tietää ja tehdä”. Tilaisuuden esitykset pdf-muodossa ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

********************************************************************'************************************************

Seminaari aineiden ja seosten luokituksista ja merkinnöistä 2014

Kemikaalineuvottelukunta ja Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) järjestivät tiistaina 23.9.2014 seminaarin aineiden ja seosten luokituksista ja merkinnöistä.

 

************************************************************************************************************

Biosidiseminaari 2013

Kemikaalineuvottelukunta ja Teknokemian Yhdistys ry järjestivät 19.11.2013 seminaarin EU:n uudesta biosidiasetuksesta. Tilaisuudessa esiteltiin mm. biosidiasetuksen sisältöä ja muutoksia biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna, tehoaineiden ja biosidivalmisteiden hakuprosesseja sekä niissä käytettäviä IT-työkaluja ja oppaita. Tilaisuuden esitykset pdf-muodossa ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

 Biosidiseminaarin ohjelma
 Biosidiasetus - mitä uutta asetus tuo direktiiviin verrattuna?
 Biosidiasetuksen siirtymäsäännökset ja aikataulut
 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta
 Valmisteperhe ja käsitellyt esineet - miten lainsäädäntö ja todellisuus kohtaavat
 Lupahakemusten tekeminen käytännössä
 Ajankohtaista juuri nyt

************************************************************************************************************

Kemikaalineuvottelukunnan luentotilaisuus 2012

Kemikaalineuvottelukunta järjesti 6.6.2012 luentotilaisuuden aiheesta "Kemikaalilainsäädännön velvoitteet kaupan alan toimijoille ja kemikaalien käyttäjille". Tilaisuuden esitykset pdf-muodossa ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

 Luentotilaisuuden ohjelma
 Johdanto kemikaalilainsäädännön velvoitteisiin
 REACH-asetuksen mukaiset rajoitukset
 Aineet esineissä ja niitä koskevat velvoitteet
 Kt-tiedotteiden ja altistumisskenaarioiden merkitys jakelijoille ja jatkokäyttäjille
 Stoffenmanager -altistumismalli
 REACH- ja CLP-neuvontapalvelu

*************************************************************************************************************

Kemikaalineuvottelukunnan infotilaisuus 2010

Kemikaalineuvottelukunta järjesti 12.10.2010 infotilaisuuden REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanoon liittyvistä ajankohtaisista asioista ja Euroopan kemikaalivirastolle (ECHA) tehtävistä luokitusilmoituksista. Tilaisuuden esitykset pdf-muodossa ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

 Infotilaisuuden ohjelma
 Ajankohtaiskatsaus REACH- ja CLP-asetusten toimeenpanoon
 REACH- ja CLP-asetusten määräajat toiminnanharjoittajan näkökulmasta
 Aineen luokitusilmoitus
 Aineen luokitusilmoituksen tekeminen
 REACH- ja CLP-neuvontapalvelu

Esitykseen "Aineen luokitusilmoituksen tekeminen" liittyvät esittelyvideot:

 Luokitus- ja merkintäilmoituksen tekeminen IUCLID 5.2 ssa 1
 Luokitus- ja merkintäilmoituksen tekeminen IUCLID 5.2 ssa 2
 Excel-työkalu vaadittaville tiedoille ja niiden konvertoimiseen XML-muotoon
 Tietojen toimittaminen usean aineen tiedostona bulk XML
 Online-ilmoitus 1 hzd
 Online-ilmoitus 2 agree
 Online-ilmoitus 3 update
 Toimitettujen tietojen katsominen