Muita kemikaalivalvontaan liittyviä julkaisuja

HTP-arvot 2018. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet eli HTP-arvot ovat sosiaali- ja terveysministeriön arvioita työntekijöiden hengitysilman epäpuhtauksien pienimmistä pitoisuuksista, jotka voivat aiheuttaa haittaa tai vaaraa työntekijöiden turvallisuudelle tai terveydelle taikka lisääntymisterveydelle. Ne on vahvistettu työturvallisuuslain (738/2002) 38 § 4 momentin nojalla annetulla sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

 HTP-ARVOT 2018. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet, Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018