Kemikaalineuvottelukunta


Kemikaalineuvottelukunta on Valtioneuvoston asettama  keskeinen yhteistyöelin kemikaalilainsäädännön valmistelussa. Kemikaalineuvottelukunnassa ovat edustettuina kemikaalivalvonnan kannalta keskeisimmät viranomaiset sekä kaupan, teollisuuden ja työntekijöiden keskeisten järjestöjen edustajat. Lisäksi neuvottelukuntaan on kutsuttu pysyviä asiantuntijoita eri tahoilta. Neuvottelukunnan toimikausi on kolmivuotinen. Nykyinen neuvottelukunta aloitti toimikautensa 1.9.2020.

Kemikaalineuvottelukunnan verkkosivuja päivitetään, minkä johdosta sivut eivät ole käytettävissä 15.10.2020 asti.