Biosidit

Verkkoluento EU:n biosidiasetuksesta

Syyskuussa 2013 astui voimaan EU:n biosidiasetus, joka korvasi vanhan biosididirektiivin ja sen mukaisesti annetut kansalliset säädökset. Uuden asetuksen myötä biosideja koskevat säädökset muuttuivat. Kemikaalineuvottelukunnan verkkoluennossa esitellään  uuden biosidiasetuksen sisältö ja muutokset biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna.

Biosidiasetus - mikä muuttuu ?