Biosidit

Biosidiseminaari 2013

Kemikaalineuvottelukunta ja Teknokemian Yhdistys ry  järjestivät 19.11.2013  seminaarin  EU:n uudesta biosidiasetuksesta.  Tilaisuudessa esiteltiin mm.  biosidiasetuksen sisältöä ja muutoksia biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna, tehoaineiden ja  biosidivalmisteiden hakuprosesseja sekä niissä käytettäviä IT-työkaluja ja oppaita. Tilaisuuden esitykset pdf-muodossa ovat katsottavissa alla olevista linkeistä:

Biosidiseminaarin ohjelma   
Biosidiasetus - mitä uutta asetus tuo direktiiviin verrattuna?
Biosidiasetuksen siirtymäsäännökset ja aikataulut
Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta
Valmisteperhe ja käsitellyt esineet - miten lainsäädäntö ja todellisuus kohtaavat
Lupahakemusten tekeminen käytännössä
Ajankohtaista juuri nyt

  ************************************************************************************************************

Verkkoluento EU:n biosidiasetuksesta

Syyskuussa 2013 astui voimaan EU:n biosidiasetus, joka korvasi vanhan biosididirektiivin ja sen mukaisesti annetut kansalliset säädökset. Uuden asetuksen myötä biosideja koskevat säädökset muuttuivat. Kemikaalineuvottelukunnan verkkoluennossa esitellään  uuden biosidiasetuksen sisältö ja muutokset biosididirektiivin mukaisiin menettelyihin verrattuna.

Biosidiasetus - mikä muuttuu ?